Bạn có biết?

FACEBOOK đang là kênh BÁN HÀNG ONLINE HIỆU QUẢ NHẤT trong tất cả mạng xã hội

TẠI SAO lại chọn

VIETDIGITAL

mà không một ai khác?

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ QUẢN LÝ FANPAGE

FM - Standard
1.990.000
1 tháng
Xây dựng kế hoạch nội dung
15 bài viết
Thiết kế hình ảnh
Trả lời bình luận Fanpage?
Trả lời tin nhắn cho Fanpage?
Đánh giá Fanpage?
FB Acc Seeding bài viết?
FB Group Seeding bài viết?
Báo cáo hàng tháng
Đăng kí
FM - Professional
Contact
1 tháng
Xây dựng kế hoạch nội dung
Xây dựng nội dung chi tiết theo kế hoạch
> 60 bài viết
Thiết kế hình ảnh
Thiết kế cover cho fanpage
Thiết kế banner chạy quảng cáo
Chụp ảnh sản phẩm
Chèn thương hiệu Video
Tạo Mini game, Event
Trả lời comment Fanpage?
Trả lời tin nhắn cho Fanpage?
Đánh giá Fanpage?
FB Acc Seeding bài viết?
FB Group Seeding bài viết?
Tối ưu SEO page
Quản lý quảng cáo
Tư vấn chiến lược quảng cáo
Báo cáo hàng tháng
Phân tích số liệu
Contact